Phimmoichill - Phim mới | Xem phim Online | Phim lẻ, bộ Vietsub Phimmoichill
Giai Điệu Hạnh Phúc

Giai Điệu Hạnh Phúc

The Sound of Music (1965)

Giới Thiệu Phim

Giai Điệu Hạnh Phúc

Trong những năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai, một thỉnh sinh tomboy tại một tu viện Áo được thuê làm quản gia trong nhà của một thuyền trưởng hải quân góa bụa có bảy người con, và mang một tình yêu cuộc sống và âm nhạc mới vào nhà.